We mogen ons gelukkig prijzen met het hoger onderwijs in Nederland. Het is kwalitatief hoogwaardig en biedt gelijke kansen voor iedereen. In onze ijver de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te borgen – en daarmee de waarde van jouw diploma te kunnen garanderen – is er alleen wel een complex web aan regels, systemen en processen ontstaan. Er worden talloze hoepeltjes opgehouden waar jij als student geacht wordt doorheen te springen. Ik zie vaak genoeg dat studenten studiepunten laten liggen doordat ze hoepeltjes missen of er domweg niet doorheen passen. Met de podcastserie DePodBus Studeren zorg je dat je snel je weg vindt binnen de universiteit of hogeschool en effen je je pad naar studiesucces.

 

Aflevering 1  - Studiekeuze en heroriëntatie

Het Studiekeuze traject omvat vijf fasen:

  • Reflectie: Een lastige fase waarin je bij jezelf uit moet vinden wat je echt leuk vindt en waar je talenten liggen. Het helpt om een mindmap te maken en je bevindingen te delen met anderen. Vraag vrienden en familieleden gewoon eens wat ze jou zien doen!
  • Oriëntatie: Er is een handige website www.studiekeuze123.nl waar je het complete aanbod aan opleidingen in Nederland kunt bekijken. Maak een shortlist van opleidingen die je interessant lijken. Elke universiteit organiseert Open dagen, waar je meer informatie krijgt en vooral de sfeer kunt proeven. Bezoek meerder opleidingen, maar maak wel een plan voor de open dag. 
  • Matching: Als je een shortlist hebt van opleidingen die zijn overgebleven na de open dag, dan kun je meedoen aan de verdiepingsactiviteiten zoals proefstuderen en meelopen. 
  • Keuze: Voor de meeste opleidingen moet je je voor 1 mei aanmelden in Studielink. Als je je keuze op die datum nog niet hebt gemaakt, dan is er nog geen probleem: je kunt je voor maximaal 4 studieprogramma's inschrijven en bij meerdere opleidingen meedoen met de Studiekeuzecheck. 
  • Heroriëntatie: Als in de loop van het eerste studiejaar blijkt dat je niet op je plek zit, trek dan aan de bel! Er zijn heroriëntatietrajecten waar je aan mee kunt doen, en je krijgt advies hoe je je overstap het best kunt maken.

 

Luister naar de podcast waarin ik met Zazie van der Leeuw, Studiekeuzecoach bij UvA/HvA, het studiekeuzeproces en de heroriëntatie bespreek. Zij heeft ook tips om je ouders mee om de oren te slaan..

 

 


Aflevering 2 - Studentenbegeleiding en de nominaalfetisj

De studentenbegeleiding op universiteiten bestaat uit drie lagen:

  • Elke klas of groep heeft een mentor die als eerste aanspreekpunt dient, en die studenten wegwijs maakt tijdens de introductie. Dit kan een docent zijn, maar ook een ouderejaars student
  • Elke opleiding heeft een persoon aangesteld die studenten adviseert over issues rond de studie. Meestal heet deze persoon de Studieadviseur. Voor kleine en grote issues rond je studie kun je een afspraak maken met de Studieadviseur
  • Op universiteitsniveau hebben we dan nog de Studentendecanen. Zij hebben toegang tot andere hulpbronnen zoals artsen, psychologen en trainers en vervullen een adviesrol naar de opleiding. Ook met de Studentendecanen kun je een afspraak maken.

Neem verantwoordelijkheid voor jouw studie en jouw persoonlijke omstandigheden. Meld het wanneer zich in jouw leven omstandigheden voordoen die een negatief effect kunnen hebben op jouw studie bij een van de personen die de studentenbegeleiding op jouw universiteit doen.

 

Luister naar de podcast waarin Constantijn Smith van Erasmus Universiteit vertelt over zijn studieadviespraktijk en de nominaalfetisj

 

 

Aflevering 3 - De OER en de rol van de Examencommissie

Elke opleiding is verplicht om jaarlijks de Onderwijs- en Examenreglementen te publiceren. Hierin staat onder meer hoe het programma is opgebouwd, hoe en wanneer de toetsing plaatsvindt, hoe er wordt omgegaan met fraude en hoe de BSA (het positief of negatief bindend studieadvies) is geregeld. 

 

Luister naar de aflevering waarin ik met Arend Noordam van de Haagse Hogeschool in Den Haag de totstandkoming van de OER en de rol van de Examencommissie bespreek.

 

 

Aflevering 4 - Effectief studeren en studieplanning

Iedere student heeft zijn/haar eigen manier van studeren. Feit is dat veel studenten óf te weinig óf teveel tijd in hun studie stoppen. Een gedegen studieplanning en een goede voorbereiding van colleges en examens kan studenten uit beide categorieën op de juiste weg helpen. 

Luister naar het gesprek dat ik had met Anouk den Hamer, Onderwijskundig adviseur en trainer bij de Universiteit Utrecht over efficient studeren en studieplanning. Vind hier meer informatie over:

De Eisenhower methode: stel de juiste prioriteiten

De Cornell methode: maak efficiënt aantekeningen

 

 

Aflevering 5 - Motivatie en een juiste mindset

 

Als je een boom moet omzagen, gebruik je een kettingzaag met een vlijmscherp zaagblad en zorg je dat de ketting goed is aangespannen. Als het om studeren gaat, dan vinden we dat het 'gereedschap' geen enkel onderhoud verlangt en dat het 'zomaar' lukt. Gek eigenlijk hè?

 

Luister naar het gesprek dat ik had met Annemieke Hart, studentendecaan en coordinator Studievaardigheden bij het Studiesuccescentrum van Hogeschool Windesheim. Vind meer informatie over de Pomodoro methode.

 

 

Fixed And Growth Mindset
PDF – 172,4 KB 382 downloads
De Mindset Flow Poster PDF Bron
PDF – 407,3 KB 344 downloads
Studievaardigheden 7 Competenties Windesheim Andre Baars
PDF – 401,6 KB 347 downloads